Faber Vervoer is a sole proprietor business, established in 1989.  We specialise in the transportation of bricks, paving, cement products and concrete pipes.

Faber Vervoer is 'n eenmansaak, gestig in 1989. Ons spesialiseer in die vervoer van bakstene, plaveisel, sement produkte en beton pype.

Oor Ons / About Us >

Our fleet mainly consists of tri-axle trailers equipped with hydraulic cranes and rigid drawbar trucks with cranes for deliveries in security estates.

Ons vloot bestaan hoofsaaklik uit drie-as sleepwaens toegerus met hidroliese krane, asook vastebak vragmotors toegerus met trekstang sleepwaens en krane vir aflewerings in veiligheids-areas.                                                   

Ons Vloot / Our Fleet >

We are agents for Kopma, Pesci and HIAB cranes. We sell, repair and assemble cranes. We also make hydraulic pipes.

Ons is agente vir Copma, Pesci en HIAB krane. Ons verkoop, herstel en monteer krane. Ons maak ook hidroliese pype.                                                                                    

Krane Verkope / Crane Sales >